Regulamin użytkowania kart

Karta czasowa
 • Zakupiona w kasie karta obowiązuje na kolei krzesełkowej i wyciągu orczykowym.
 • W kasie pobierana jest kaucja za kartę w wysokości 10 zł – zwrot kaucji następuje po oddaniu karty.
 • Za mechaniczne uszkodzenie karty np. złamanie, odpowiedzialność ponosi klient.
 • Kasa nie zwraca pieniędzy za uszkodzoną kartę.
 • Karty można zwrócić w dowolnym terminie w czasie godzin otwarcia kasy biletowej.
 • Z karty czasowej może korzystać tylko 1 osoba. Karta posiada zwłokę czasową i uniemożliwia wejście na tę samą kartę kilku osobom.
 • Ilość przejazdów na karcie czasowej jest nieograniczona.
 • Dzieci do lat 4 jeżdżą gratis.
 • Karnety ulgowe przysługują młodzieży szkolnej i studentom tylko za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji, posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz osobom dorosłym powyżej 60 roku życia tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
 • Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane karty czasowe.
 • W uzasadnionych przypadkach obsługa ma prawo do kontroli dokumentów uprawniających do zniżek.
Karta punktowa
 • Na kartę ładowane są punkty według uznania klienta – 10 pkt. = 1 zł.
 • Kartę można doładować punktami w każdej chwili (bez względu na jej aktualną zawartość).
 • Punkty można wykorzystać w dowolny sposób na kolei krzesełkowej, wyciągach orczykowych i trasie zjazdowej z pomiarem czasu.
 • Karta punktowa ważna jest przez cały sezon tzn. do końca marca 2024 r.
 • Za niewykorzystane punkty znajdujące się na karcie zwracane są pieniądze bez żadnych potrąceń. Kasa zwraca pieniądze przy zwrocie karty.
 • Bramki pokazują stan punktów na karcie PRZED PRZEJŚCIEM
 • Przy przejściu przez bramkę, czytniki automatycznie pobierają ilość punktów odpowiednią do taryfy obowiązującą na danym wyciągu.
 • Z karty punktowej może korzystać kilka osób jednak, aby obsługa czytników przebiegała prawidłowo przy przejściach na wyciągi prosimy, aby każda osoba korzystająca z wyciągów posiadała własną kartę.