Karty weekendowe

ceny podane są w PLN (zł)

 SEZON GŁÓWNY:
25.12.2023- 25.02.2024
 POZA SEZONEM 
RODZAJ KARTYnormalna         ulgowa*       
          normalna                    ulgowa*           
Karta weekendowa (ważna od piątku od godz.15.00)245235235205

*Karta ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz osób dorosłych powyżej 60 roku życia za okazaniem legitymacji lub dokumentu tożsamości.